До 15% отстъпка за контактни лещи Lenjoy

Вход

Наредба за безопасност на зрението - а вие знаехте ли?

За всички нас, които прекарваме целия си работен ден на компютъра, е добре да знаем за рисковете, които крият видеодисплеите. В България съществува наредба, от която можем да се възползваме, в случай, че все още не сме го направили. Споделете с работодателя си и прегледайте зрението си, а ние от Lentiamo имаме специална секция, където можете да намерите най-близкия до вас очен специалист.

Ето какво гласи и гореспоменатата наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

В кои случаи работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести? Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Работодателят следва да предостави на работещите информация и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им, при постъпване на работа или при всяко съществено изменение на работното място. Съгласно чл. 9 на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

  • преди започване на работа с видеодисплеи;
  • един път на три години за лицата, ненавършили 40 години и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
  • при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на работещия средства за корекция на зрението (очила), работодателят следва да ги осигури за своя сметка (чл. 9, ал. 2).

Официална информация от Министерството на труда и социалната политика можете да видите тук

Не пропускайте важни новини!

Абонирайте се за нашите новини!

Коментари

    Нямам въпроси

    *Задължителни полета

    Най-продаваните продукти