4,9 Оценка

Вход

Съгласие за обработката на лични данни и публикуване на коментар

 1. Вие давате съгласието си да предоставите на Lentiamo s.r.o. със седалище във Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Чешка република, IČ 261 04 784, регистрирано в районния съд в České Budějovice, раздел В, част 14226 (наричано по-нататък „контрольор“), съгласно Регламент ) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), по-късно наричан регламент, Вашите лични данни:
  • имейл адрес, с цел да изпратим отговор от Контрольора на Вашето запитване,
  • име и фамилия, които ще бъдат обработени и публикувани под формата на името и първата буква на фамилното име, ако се считат за лични данни,
  • други лични данни, които могат да се съдържат в коментара

  (по-късно наричани „Лични данни“).

 2. Посочените по-горе лични данни могат да бъдат обработени въз основа на Вашето съгласие и ще бъдат обработени, за да се публикува коментарът ви и отговорът на Контрольора. Целта на публикуването е да се подобри ориентацията на клиента в пазаруването, параметрите на продуктите и пригодността за конкретна употреба, която ще бъде постигната, като се даде на посетителите преглед на запитванията, реакциите и отговорите им.
 3. След като Контрольорът публикува отговор на коментара Ви, ще получите известие на имейл адреса си.
 4. Периодът на обработка е 3 месеца. След това имейл адресът ще бъде изтрит за целите, изброени по-горе, и изпращачът на запитването вече няма да може да бъде идентифициран.
 5. Другите лични данни ще бъдат обработени и публикувани за неопределен период от време.
 6. Изрично се съгласявате с горепосочената обработка. В случай, че коментарът Ви съдържа чувствителна информация („специална категория лични данни“), Вие сте съгласни с обработката и публикуването й.
 7. Това съгласие може да бъде прекратено във всеки един момент, по-специално чрез изпращане на имейл до privacy@lentiamo.com или чрез изпращане на писмо до адреса на компанията.
 8. Ако самият коментар съдържа лични данни, по-нататъшната обработка ще се извърши въз основа на законния интерес по чл. 6 пар. 1 е) от Регламента. Оправданият интерес на Контролиращия орган е да подобри ориентацията на клиента към предлаганите стоки и услуги.
 9. Обработката на лични данни се извършва от Контрольора, но личните данни могат да бъдат обработвани и от:
  • Доставчик на софтуера Groove;
  • Доставчик на услугата, използвана за изпращане на електронна поща, Mailgun;
  • Други доставчици на услуги, софтуери и приложения, които в момента не се използват от нашата компания.
 10. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:
  • Да прекратите това съгласие по всяко време,
  • Да възразите обработката въз основа на легитимен интерес,
  • Изисквате какви лични данни да обработваме и съответно копие от тях,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп до данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни или със съда.