😎 Сега: Разпродажба на слънчеви очила Lentiamo

Вход

Информация относно обработката на лични данни с цел изпращане на бизнес съобщения

 1. Вие давате съгласието си да предоставите на Lentiamo s.r.o. със седалище Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Чешка Република, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226, да обработва следните лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 Регламент за защита на данните), по-долу наричан само Регламентът.
  • E-mail адрес
 2. Адресът за електронна поща се обработва въз основа на вашето приемане, за да бъде съхранен в база данни за изпращане на рекламни промоции. Такава обработка е разрешена от член 6, ал. 1 а) от Регламента.
 3. Вие приемате това споразумение за период от 3 години, освен ако не го удължите.
 4. Данните се обработват от Lentiamo s.r.o. (дружество с ограничена отговорност), което действа като администратор на лични данни, но личните данни могат да бъдат обработвани и от следните процесори:
  1. Доставчик на помощен софтуер Groove,
  2. Други услуги, софтуери и апликации, които в момента не се използват от фирмата.
 5. Споразумението може да бъде прекратено по всяко време, например чрез изпращане на писмо по пощата, чрез изпращане на имейл или чрез кликване върху връзка в търговската комуникация.
 6. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни.