Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 16 държави в Европа

Вход

Я

Язва на роговицата

Язва на роговицата често води началото си от травма, която в последствие се инфектира с бактерии (Pseudomonas)…