Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 15 държави в Европа

Вход

З

Зрителна острота

Това е способността на окото да идентифицира два близки обекта като два отделни такива. Остротата на…

Не пропускайте новините от света
на щастливите лещи!

Според закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде и предостави документ за продажба на всички клиенти. Също така е задължително продавача да регистрира продажбата в данъчна институция без забавяне, в случай на техническа неизправност. не по-късно от 48 часа.