Европейска компания 16 държави в Европа

Вход

З

Зрителна острота

Това е способността на окото да идентифицира два близки обекта като два отделни такива. Остротата на…