Във връзка с настоящата ситуация бихме искали да потвърдим, че извършваме нашите доставки без ограничения и промени.

Вход

З

Зрителна острота

Това е способността на окото да идентифицира два близки обекта като два отделни такива. Остротата на…