Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 15 държави в Европа

Вход

З

Зрителна острота

Това е способността на окото да идентифицира два близки обекта като два отделни такива. Остротата на…

Не пропускайте новините от света на щастливите лещи!