Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 15 държави в Европа

Вход

Информация за обработката на лични данни

 1. Компанията Maternia s.r.o. (дружество с ограничена отговорност) със седалище Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Република Чехия, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226 обработва следните лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016 / 679 (Общ регламент за защита на данните), наричан по-нататък “Регламентът”, за да се даде възможност за онлайн покупки:
  1. Относно физическите лица:
   • Име и фамилия;
   • E-mail адрес;
   • Телефонен номер;
   • Адреси;
   • Лоялност или карти за отстъпка
  2. Относно фирмите:
   • Име и фамилия;
   • Име на фирмата;
   • E-mail адрес;
   • Телефонен номер;
   • Адрес на фирмата
  3. И двата случая:
   • Ако е избрана опцията “Запомни картата”, ние съхраняваме последните четири цифри на картата, датата на валидност и вида на картата
   • Може да съхраним датата на следващата ви покупка

  В съответствие с приложимия регламент и за целите на изпълнението на договора, договорът ще бъде запазен и така ще бъде и всяко бъдещо заявление и защита на правата и задълженията на страните. Данните ще се съхраняват и обработват за срок от 10 години от реализирането на последната част от изпълнението на договора, ако други закони не изискват по-дълъг срок. Посочената по-горе обработка ще бъде разрешена от чл. 6, ал. 1 б) от Наредбата: обработка на данни, необходими за изпълнението на договора.

 2. Maternia s.r.o ще разкрие вашите данни на трети лица, само когато това е необходимо за изпълнение на договора или правни задължения.

  Тези трети страни са:

  1. доставчик на софтуер за електронна поща и / или за анализ (напр. Google Analytics и Mailgun)
  2. доставчик на софтуера на Help Desk (например Groove)
  3. офиси за доставка до поискване, ако клиентът избере тази опция за доставка
  4. доставчици на пратки (например Speedy и Rapido)
  5. доставчици на платежни услуги (например компании за кредитни карти, PayPal)
  6. дружества за събиране на вземания, юридически и данъчни консултанти
  7. доставчици на услуги за текстови съобщения (напр. SMSbrana)
  8. доставчици на IT услуги
  9. други доставчици на услуги, доставчици на софтуер или приложения, които в момента не се използват от нашата компания, но могат да бъдат използвани в бъдеще.

  Maternia s.r.o. си запазва правото да включи и други трети страни в категориите по-горе.

  Maternia s.r.o. ще защити данните ви по начина, описан по-долу, в който всички трети страни специално към Maternia s.r.o. се задължават да:

  1. Всяка трета страна може да използва данните само в рамките на правата, които Maternia s.r.o. получава от нейните клиенти.
  2. Никоя трета страна не може да използва данните за свои собствени цели.

  Не прехвърляме данни на трети държави, с изключение на някои от посочените по-горе доставчици.

  Внедрихме подходящи гаранции за разработване на начин за предаване на вашите данни на съответната трета държава, които са в съответствие със защитата на данните:

  По принцип, Maternia s.r.o. предава данни само на държави, в които е в сила решение на Европейската комисия за адекватност. В случай, когато става дума за САЩ, получателите на данни трябва да отговарят на по-специални изисквания за защита на поверителността. Ако случаят не е такъв, прехвърлянето на данни се извършва съгласно стандартните клаузи на DPA съгласно чл. 46 Abs. 2 с) GDPR, т.е. тези, изготвени от Европейската комисия.

  При поискване ние ще ви предоставим копие от тези гаранции, ако обработваме или обработихме личните ви данни в трети страни.

 1. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме и съответно копие от тях,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни или със съда.

Не пропускайте новините от света на щастливите лещи!