Лятна разпродажба на слънчеви очила!

Вход

Информация за обработката на лични данни

 1. Компанията Lentiamo s.r.o. (дружество с ограничена отговорност) със седалище Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Република Чехия, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226 обработва следните лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016 / 679 (Общ регламент за защита на данните), наричан по-нататък „Регламентът“, за да се даде възможност за онлайн покупки:
  1. Относно физическите лица:
   • Име и фамилия;
   • E-mail адрес;
   • Телефонен номер;
   • Адреси;
   • Лоялност или карти за отстъпка
   • В случай на закупуване на очила с рецепта онлайн – снимка (по избор, ако клиентът предостави такава)
  2. Относно фирмите:
   • Име и фамилия;
   • Име на фирмата;
   • E-mail адрес;
   • Телефонен номер;
   • Адрес на фирмата
  3. И двата случая:
   • Ако е избрана опцията „Запомни картата“, ние съхраняваме последните четири цифри на картата, датата на валидност и вида на картата
   • Може да съхраним датата на следващата ви покупка
   • Може да съхраним датата на следващата покупка, ако изберете тази опция
   • IP адрес, от който е направена покупката (за срок от максимум 3 години)

  В съответствие с приложимия регламент и за целите на изпълнението на договора, договорът ще бъде запазен и така ще бъде и всяко бъдещо заявление и защита на правата и задълженията на страните. Данните ще се съхраняват и обработват за срок от 10 години от реализирането на последната част от изпълнението на договора, ако други закони не изискват по-дълъг срок. Посочената по-горе обработка ще бъде разрешена от чл. 6, ал. 1 б) от Наредбата: обработка на данни, необходими за изпълнението на договора.

 2. Използваме имейл въпросници, за да ви гарантираме удовлетворение от предоставените услуги. След като завършите поръчката си, ще получите въпросник от наш партньор, доставчик на услуги за оценка, освен ако не сте отмаркирали полето със съгласие за тази услуга в процеса на създаване на поръчката си.

  За изпращане на въпросници и оценка на резултатите от тях, ние използваме процесор за данни, който управлява рейтинговата услуга. За тази цел можем да предадем по-специална информация относно закупените от вас стоки и имейл адреса ви. Тази процедура е позволена поради нашия правен интерес според Статия 6 (1) (f) от Общия Регламент за Защита на Личните Данни.

 3. Maternia s.r.o ще разкрие вашите данни на трети лица, само когато това е необходимо за изпълнение на договора или правни задължения.

  Тези трети страни са:

  1. доставчик на софтуер за електронна поща и / или за анализ (напр. Google Analytics, Google Ads, и Mailgun)
  2. доставчик на софтуера на Help Desk (например Groove)
  3. офиси за доставка до поискване, ако клиентът избере тази опция за доставка
  4. доставчици на пратки (например Speedy и Rapido)
  5. доставчици на платежни услуги (например компании за кредитни карти, PayPal)
  6. дружества за събиране на вземания, юридически и данъчни консултанти
  7. доставчици на услуги за текстови съобщения (напр. SMSbrana)
  8. доставчици на IT услуги
  9. други доставчици на услуги, доставчици на софтуер или приложения, които в момента не се използват от нашата компания, но могат да бъдат използвани в бъдеще.

  Lentiamo s.r.o. си запазва правото да включи и други трети страни в категориите по-горе.

  Lentiamo s.r.o. ще защити данните ви по начина, описан по-долу, в който всички трети страни специално към Lentiamo s.r.o. се задължават да:

  1. Всяка трета страна може да използва данните само в рамките на правата, които Lentiamo s.r.o. получава от нейните клиенти.
  2. Никоя трета страна не може да използва данните за свои собствени цели.

  Не прехвърляме данни на трети държави, с изключение на някои от посочените по-горе доставчици.

  Внедрихме подходящи гаранции за разработване на начин за предаване на вашите данни на съответната трета държава, които са в съответствие със защитата на данните:

  По принцип, Lentiamo s.r.o. предава данни само на държави, в които е в сила решение на Европейската комисия за адекватност. В случай, когато става дума за САЩ, получателите на данни трябва да отговарят на по-специални изисквания за защита на поверителността. Ако случаят не е такъв, прехвърлянето на данни се извършва съгласно стандартните клаузи на DPA съгласно чл. 46 Abs. 2 с) GDPR, т.е. тези, изготвени от Европейската комисия.

  При поискване ние ще ви предоставим копие от тези гаранции, ако обработваме или обработихме личните ви данни в трети страни.

 1. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме и съответно копие от тях,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни или със съда.

  Всеки път, когато има достъп до уеб страница, уебсайтът автоматично запазва така наречения лог файл на сървъра, който съдържа основна информация за уеб трафика. Тези данни се оценяват изключително с цел осигуряване на безпроблемна работа на сайта, както и подобряване на нашата работа. Това служи за защита на нашите законни интереси, които са оправдани в процеса на претегляне на интересите на двете страни и е в съответствие с чл. 6 раздел 1 е) от Регламента. Всички тези данни ще бъдат изтрити не по-късно от 30 дни след края на посещението на уебсайта.