4,9 Оценка

Вход

Г

Гъвкавост на материала

Гъвкавостта на материала на контактната леща играе важна роля при манипулацията на лещите, за…