4,8 Оценка

Вход

Дебелина на центъра

Този термин е свързан с термина – Предаване на контактните лещи (Dk/t)

Стойността на Dk определя качествата на материала на контактната леща. Контактологът обикновено взима предвид дебелината на лещата ( в сантиметри), както и пропускливостта. Заедно, тези два термина определят стойността на Dk/t, наречен предаване, който характеризира една леща.

Параметърът се определя в Barrer/cm. Обикновено се посочва от производителите на контактни лещи само при –3.00 D, а стойността на „t“ се дефинира като дебелина на центъра, т.е. най-тънката част от лещата, което може да е малко подвеждащо за контактолозите.

Стойността L определя дебелината на контактната леща. Обикновено дебелината на центъра на лещата (най-тънката част) се определя само за стойността –3,00 D.

Коментари

    Нямам въпроси

    *Задължителни полета