Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 15 държави в Европа

Вход

Оптотипи

Оптотипите са таблици с различни знаци или букви, които се използват в офталмологията за установяване на нивото на зрението.

Най-често се използват оптотипите на Снелен (Snellen).

Коментари

Нямам въпроси

*Задължителни полета

Не пропускайте новините от света
на щастливите лещи!

Според закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде и предостави документ за продажба на всички клиенти. Също така е задължително продавача да регистрира продажбата в данъчна институция без забавяне, в случай на техническа неизправност. не по-късно от 48 часа.