4,8 Оценка

Вход

Епител на роговицата

Епителът на роговицата (epithelium) представлява многослоен плосък, невроговяващ епител. Епителът – epithelium ant. corneae, на роговицата се състои от 5–6 пласта клетки и е с дебелина 50–120 µт. В него се различават три слоя: базален, среден и повърхностен. Характерно за епитела е наличието на многобройни междуклетьчни връзки (десмозоми), които осигуряван зраво сцепление между клетките.
Базалната мембрана на епитела е праволинейна с дебелина от 20–30 nm и е съставена от много фибрили, значително по-тънки от тези на стромата. Тя е плътно прилепена към епитела посредством хемидесмозоми.

Източник

Коментари

    Нямам въпроси

    *Задължителни полета