Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

Европейска компания 15 държави в Европа

Вход

Ръководите оптика, имате очен кабинет и бихте искали да работите с нас? Станете наши партньори!

Свържете се с нас:

Jana Kraftová
e-mail: jana.kraftova@maternia.cz
tel: 773 990 988

Обратно към базата данни

Не пропускайте новините от света
на щастливите лещи!

Според закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде и предостави документ за продажба на всички клиенти. Също така е задължително продавача да регистрира продажбата в данъчна институция без забавяне, в случай на техническа неизправност. не по-късно от 48 часа.