До 15% отстъпка за контактни лещи Lenjoy

4,9 Оценка

Вход

Съгласие за обработка на лични данни в процеса на оценка на услуги

 1. Вие давате съгласието си да предоставите на Lentiamo s.r.o. със седалище във Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Чешка република, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226 (наричано по-нататък „Контрольор“) да обработва вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), по-късно наричан регламент, който ще бъде обработен от контролиращия орган и от доставчика на съдържанието на уебсайта https://www.feefo.com/, по-късно наричан „Процесор“.
 2. Категориите лични данни, които ще бъдат предоставени на процесора, са следните:
  • Име
  • ID на клиента
  • Имейл адрес
  • Номер на поръчка
  • Дата на поръчка
  • Дата на изпращане на поръчката
  • ID на продукта
  • Цена на продукта
 3. Целта на обработката на личните данни е да се оценят оставените коментари и оценки, за да се подобрят услугите, предоставяни на клиентите на Контрольора.

Процес на оценяване

 1. След закупуване на продукт от контрольора, ще получите покана от процесора на вашия имейл адрес, за да оцените покупката. Вашето решение за оценка е чисто доброволно.
 2. Информацията, предоставена при оценката на покупката, ще бъде обработена и контролирана от процесора като доставчик на съдържанието на уебсайта. Тези предоставени данни ще бъдат регулирани от разпоредбите на процесора.
 3. В случай, че решите да оставите оценка, с настоящото потвърждавате и се съгласявате с Контрольора да публикува оценката заедно с първото ви име на уебсайта на Контрольора.

Заключителни разпоредби

 1. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез изпращане на имейл или обаждане на тези контакти.
 2. Обработката при това съгласие се извършва от контролиращия орган и процесора, но личните данни могат да бъдат обработвани и в бъдеще от други доставчици на софтуер, услуги и приложения за обработка, които в момента не се използват от компанията.
 3. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме и съответно копие от тях,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп до данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни или със съда.