4,9 Оценка

Вход

Съгласие за обработка на лични данни от въпросници

 1. С настоящото давате съгласие на Lentiamo s.r.o. (наричан по-нататък „контролиращ орган“) със седалище във Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Чешка република, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел C, част 14226, да обработва данните, които изпращате в анкетата.
 2. В случай, че отговорите във въпросника съдържат специална категория лични данни, вие давате изричното си съгласие в съответствие с чл. 9, ал. 2 а) от Регламента.
 3. Личните данни, дадени в отговорите на въпросника, могат да бъдат обработени въз основа на вашето съгласие и с цел да се предостави информация на Контрольора, която ще бъде използвана за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите. Тези данни ще се съхраняват в продължение на 5 години.
 4. Давате изрично съгласие за горепосочената обработка. Предоставянето на такива лични данни е доброволно.
 5. Това споразумение може да бъде прекратено чрез изпращане на писмо по пощата или чрез свързване с фирмата по електронна поща.
 6. Личните данни се обработват от администратора, но личните данни могат да бъдат обработвани и в бъдеще от други доставчици на софтуер, услуги и приложения, които понастоящем не се използват от компанията.
 7. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме и съответно копие от тях,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни или със съда.