До 15% отстъпка за контактни лещи Lenjoy

4,9 Оценка

Вход

Споразумение относно обработката на специални категории лични данни

 1. С настоящото давате съгласието си на компанията, Lentiamo s.r.o. (дружество с ограничена отговорност) със седалище Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Република Чехия, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226, за обработка на вашите лични данни относно приложените контактни лещи и параметри на очните дефекти по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), наричан по-нататък „Регламентът“.
 2. Такава обработка е възможна само с вашето изрично съгласие и е необходима за изпълнението на договора. Тези данни ще бъдат обработени за срока на договора и по-нататък за доказване на договора и за бъдещо прилагане и защита на правата и задълженията на страните. Данните ще се съхраняват и обработват за период от 10 години, поради реализирането на последната част от изпълнението на договора, ако други закони не изискват по-дълъг срок.
 3. Lentiamo s.r.o. декларира, че цялата лична информация е поверителна и няма да бъде споделяна с трети лица, освен с процесорите, които отговарят за изпълнението на договора. Такива процесори биха били други доставчици на услуги, софтуер и приложения, които понастоящем не се използват от нашата компания.
 4. Това споразумение може да бъде прекратено по всяко време, като изпратите писмо по пощата или като се свържете с фирмата по електронна поща. Прекратяването на споразумението ще доведе до заличаване на данните от базата данни на компанията.
 5. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни.