4,9 Оценка

Вход

Информация относно обработката на лични данни с цел отговаряне на формуляр за контакт

 1. Дружеството Lentiamo s.r.o. (дружество с ограничена отговорност) със седалище Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Република Чехия, IČ 261 04 784, регистрирано в Окръжен съд в České Budějovice, раздел В, част 14226 в съответствие с Регламент EU 2016/679 Регламент за защита на данните), наричан по-нататък „Регламентът“, обработва следните лични данни в формуляра за връзка:
  • Име и фамилия;
  • E-mail адрес;
  • Запитване

  В съответствие с приложимите закони, особено Регламента, с цел изпращане на отговор на заявката ви. Личните данни се съхраняват и обработват за горепосочената цел за период от 6 месеца от датата, на която формулярът е изпратен чрез формуляра за контакт, ако други закони и разпоредби не изискват по-дълъг срок. Такова обработване е позволено от член 6, пар. 1 б) от Регламента: обработка, която е необходима за спазването на договор.

 2. Име, фамилия и имейл адрес ще бъдат обработени, за да се даде възможност за комуникация между вас и нашата компания.
 3. Обработката на лични данни се извършва от Lentiamo s.r.o. като администратор на данни, но личните данни могат да бъдат обработвани от други процесори:
  • Доставчик на помощен софтуер Groove,
  • Други услуги, софтуери и апликации, които в момента не се използват от фирмата.
 4. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право да:
  • Изисквате какви лични данни да обработваме,
  • Изисквате обяснение за обработката на личните данни,
  • Искате достъп то данните и да изискате тяхната промяна или корекция,
  • Изискате изтриването на данните,
  • Свържете се с нас или със Службата на Комисаря по Информацията в случай на съмнения относно спазването на законите за защита на личните данни.