4,9 Оценка

Вход

Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност изразява нашият (ние – Lentiamo s.r.o. – собственик на www.lentiamo.bg) ангажимент за придържане към справедливи електронни информационни практики.
Декларацията поставя Вас, като личност,в правото на контрол върху това как се използват Вашите личнни данни. Имате нашето обещание, че ние няма да използваме Вашите личнни данни по електронен път по начин, несъответстващ на Декларацията за поверителност. С подаването на информация Вие се съгласявате с използването на тази информация, както е посочено в тази декларация. Тази Декларация за поверителност защитава Вашите лични данни от:

Информира Ви за Видовете лична информация, която събираме чрез нашия уебсайт. Как се събира тази информация? Основните цели, за които се събира тази информация. Видовете организации, на които се разкрива тази информация. Начините и средствата, с които лицата могат да ограничат използването и разкриването на тази информация.

Упълномощаваме Ви да изберете: Дали и как определена лична информация, която сте ни предоставили, да бъде използвана ( където тази употреба отговаря на употребата, за която сте предоставили тази информация) ; и дали и как трети лица използват информацията, която сте ни предоставили ( където тази употреба отговаря на употребата, за която сте ни предоставили тази информация)

Уверяваме Ви, че Lentiamo s.r.o.: Предприема разумни предпазни мерки, за да защити Вашата лична информация от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унущожаване; Реализира разумни политики и процедури, за да гарантира, че личната информация се използва само за целите, за които тя е била предоставена. Използва разумни мерки, за да гарантира, че пълно и точно сме запазили предоставената информация: и Ви предоставя достъп до Вашата лична информация, както и процедури за коригиране или промяна на тази информация.

Гарантиране на отговорност
Само тези служители на Lentiamo s.r.o. , които имат законна причина за достъп и обработка на Вашата лична информация, са ауторизирани за това. Нерегламентираният достъп или използването на тази информация от служител на Lentiamo s.r.o. е забранено и представлява основание за дисциплинарна отговорност. Уведомяване за промени
Ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност 30 дни преди датата на влизането им в сила, следователно вие винаги ще знаете каква информация събираме, за какво я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, тя се разкрива. Ваша отговорност е периодично да проверявате нашия уебсайт за промени в Декларацията за поверителност. С продължаването на използването на услугата Вие се съгласявате с всички промени. Можете да се откажете от всяка такава промяна, употреба или разкриване на личната Ви информация като изпратите имейл на: privacy@ lentiamo.bg. Ако имате някакви въпроси, свързани с Декларацията за поверителност, моля свържете се с нас на имейл адрес: privacy@ lentiamo.bg

Определения
В тези правила и условия:

  1. ‚Този уебсайт‘ означава нашето присъствие в Интернет;
  2. ‚нашият‘, ‚ние‘ и ‚нас‘ означава Lentiamo s.r.o. и, където е приложимо, нейните служители, работници и упълномощени представители; и
  3. ‚Вие‘ и ‚Вашият‘ се отнасят за всяка личност, компания или бизнес (независимо дали са регистрирани от нас като инвеститор или не) на които ние предлагаме услуги, включително, но не ограничено, чрез телефон, личен контакт, пощенска кореспонденция, електронен имейл или чрез нашия уебсайт www.lentiamo.bg

Ние използваме няколко различни „бисквитки“ в нашия уебсайт. Ако не знаете какво са „бисквитките“, как да ги управлявате или изтриете, Ви препоръчваме да посетите http://www.aboutcookies.org за подробни упътвания.

Списъкът по-долу описва „бисквитките“, които ние използваме както и за какво ги използваме. В момента ние работим с т.нар. „скрито съгласие“, което означава, че ние приемаме, че вие сте доволни с това използване. Ако не сте доволни, тогава Вие не трябва да използвате сайта или трябва да изтриете „бисквитките“ при посещението си в сайта, или трябва да използвате сайта чрез настройките за анонимност на Вашият баузер.(т.нар. “Incognito” in Chrome, “InPrivate” for Internet Explorer, “Private Browsing” in Firefox и Safari и т.н. .)

Това са „бисквитки“, които се определят от този сайт директно.

Google Анализатор: Ние използваме Google Aнализатор, за да събира информация за поведението на клиентите в нашия уебсайт. Google Aнализаторът съхранява информация относно какви страници посещавате, колко време прекарвате в сайта, как сте влезли там и къде кликате.Тази информация се събира чрез JavaScript в страниците на нашия сайт и не е обвързана с лична информация. Затова ние не събираме или съхраняваме Ваша лична информация (например име или адрес) така, че тази информация не може да се използва за идентифициране. Автоматично вписване, съдържание на кошницата, маркетингови инструменти като Google AdWords, AdForm, Facebook…