Можете да поръчате на телефон: 02 4928553

4,8 Оценка

Вход

Закупуване на контактни лещи и очила с регистрация по ДДС

За да поискате издаване на фактура без ДДС за дадена поръчка, просто въведете номера си по ДДС по време на процеса на покупка, като го напишете в специалното поле.

ВНИМАНИЕ: За издадем фактура на фирма без начислено ДДС, е необходимо фирмата Ви да е регистрирана във VIES. Няма да обработваме поръчки от фирми, регистрирани по ДДС, които нямат валидна регистрация във VIES.

Тази услуга е валидна само за български ДДС номера и доставката трябва да се извърши на територията на Бълагрия. В случай че адресът на доставка се различава от адреса, свързан с идентификационния номер по ДДС, е възможно да посочите данните за фактуриране отделно в раздела с данни за фактуриране на същата страница. Адресът, посочен в данните за фактуриране, трябва да съответства на адреса, свързан с регистрирания по ДДС номер.

След като въведете номера си по ДДС, общата сума на поръчката ще бъде преизчислена в кошницата без ДДС.

Преди да обработим поръчка с номер по ДДС, нашият счетоводен отдел ще провери наличието му в системата VIES. В случай че не присъства в регистъра, клиентът ще бъде помолен да плати разликата в ДДС и ще му бъде издадена обикновена данъчна бележка с възможност за включване на неговия данъчен код.

Как да проверим дали номерът по ДДС е наличен във VIES?

 

Напомняме ви, че правото на издаване на фактури без ДДС е запазена за оптики и търговци на дребно. За крайните си клиенти, Lentiamo издава фактури на името на физическо лице за всяка покупка.