И

Изкуствени сълзи

Това са препарати, които могат да се използват едновременно с контактни лещи и…

Изпъкнала леща

Изпъкналата леща служи за корекция на

Имуноглобулин

Функцията на антитела в организма се извършва от гликопротеини, познати като имуноглобулини…

Индикатор за обърната леща

Гравиране в контактната леща определя предната и задната й страна. Обозначението може да бъде с числа или…

Индикация

Причините за използване на контактни лещи могат да бъдат разделени…

Инфекция

Инфекцията преминава през кожата или лигавиците. Инициатори са бактериите, вирусите, гъбичките и…

Инфилтрати на роговицата

Инфилтратите представляват неинфекциозно възпаление на роговицата. Това включва…

Ирис

Ирисът (дъговица, iris) е най-предноразположената част на увеята…